Hingstbete

Sommarbetet är 300 hektar stort och ligger på Ölands alvar vid Möckelmossen.

Här får hinghstarna ströva fritt i kuperad terräng tillsammans med kor och får.

Daglig tillsyn, salt & mineralsten och verkning vid behov ingår i priset.

Alla hingstar ska vara avmaskade, vaccinerade och försäkrade när de släpps på betet. 


800:- /månad.
Vinterbete i stor kuperad hage med ligghall.

Daglig tillsyn, salt & mineralsten, verkning vid behov och grovfoder ingår i priset.  

Alla hingstar ska vara avmaskade, vaccinerade och försäkrade när de släpps på betet. 


1200:- /månad.