Anni börjar alltid träningen från marken vare sig det gäller inridning eller tillridning. Fungerar inte kommunikationen där kommer det inte att fungera bättre från ryggen.
Löslongering, leda vid sidan, longering, dubbellongering, bomarbete osv är några övningar som används innan det är dags att sitta upp.
Anni poängterar att det är lika viktigt att träna hästen mentalt som fysiskt och målet är alltid trygga, självsäkra, balanserade, starka hästar som lätt klarar av de utmaningar den kommer ställas inför oavsett inriktning och ras.

Inridning


Anni börjar inridningen från marken där hästen får lära sig att röra sig i balans utan ryttare. 

När hästen är redo mentalt och fysiskt introduceras ryttaren och tar gradvis över kontrollen av hästen.  

Tillridning


Här går vi tillbaka till grunderna för att etablera självförtroende och tillit. Vi går igenom hela checklistan för att se till att hästen har alla delarna och ingen pusselbit från tränoingsstegen saknas. 

Vidareutbildning


Utifrån hästens behov och era önskemål kommer vi gemensamt fram till en vidareutbildningsplan med delmål. Målet kan vara en stark och hållbar häst, tävling eller visning osv.