Hingstbete/Unghästbete

Hingstbete

Sommarbetet är 300 hektar stort och ligger på Ölands alvar vid Möckelmossen.

Här får hinghstarna ströva fritt i kuperad terräng tillsammans med kor och får.

Daglig tillsyn, salt & mineralsten och verkning vid behov ingår i priset.

Alla hingstar ska vara avmaskade, vaccinerade och försäkrade när de släpps på betet. 


800:- /månad.
Vinterbete i stor kuperad hage med nybyggd ligghall.

Daglig tillsyn, salt & mineralsten, verkning vid behov, grovfoder, fodring och strö i ligghall ingår i priset.  

Alla hingstar ska vara avmaskade, vaccinerade, nyverkade och försäkrade när de släpps på betet. 


1200:- /månad.

Unghästbete

(ej hingstar)Här får unghästarna växa upp på naturligt vis i lagom stor flock. Hagarna är naturligt kuperade med varierande bete.
Daglig tillsyn, salt & mineralsten och verkning vid behov ingår i priset. Vintertid ingår även grovfoder, fodring och strö i ligghall.

Alla hästar ska vara avmaskade, vaccinerade, nyverkade och försäkrade när de släpps på betet. 


Sommarpris
800:- /månad.

Sto med föl 1000:- /månad.


Vinterpris   
1200:- /månad.
Sto med föl 1400:- /månad.

Inklusive grovfoder.